உயரமான இடத்தை சுற்றி போ, தாழ்வான இடத்தை தாண்டிப் போ.

-இந்தியப் பழமொழி 
முதுகுக்குப் பின்னால் ஒரே ஒரு காரியம் மட்டும் செய்யலாம். அது அடுத்தவரின் முதுகைத் தட்டிக் கொடுப்பது தான்.

-கதே 
இன்று நீங்கள் சிரிப்பது நாளை அழுவதற்காகத்தான் என்றால், இன்று சிரிப்பதை நிறுத்தாதீர்கள். நாளை அழுவதைத் தடுப்பது எப்படி என்று சிந்தித்துக்கொண்டே சிரியுங்கள்.

-கண்ணதாசன் 
எழுவதற்கே வீழ்ச்சி, வெல்வதற்கே தோல்வி, விழிப்பதற்கே தூக்கம்.

-பிரௌனிங் 
ஒரு முறை அறிவாளியுடன் பேசுவது ஒரு மாதம் நூல்களைப் படிப்பதை விட நன்மை.

-சீனப் பழமொழி 
அன்புடன் கேட்க வேண்டும், புத்திசாலித்தனமாக பதில் சொல்ல வேண்டும், நிதானமாக யோசிக்க வேண்டும், பாரபட்சமின்றி தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும்.

-சாக்ரடீஸ் 
நதியைக் கடக்கும் வரையில் முதலைகளை முறைத்துக் கொள்ளக்கூடாது.

-கார்டல் ஹில்

தூரத்தில் இருப்பதைப் பார்த்து அருகில் இருப்பதை அலட்சியம் செய்யாதே.

-ஆஸ்கர் ஒயில்ட் 
உலகில் வெற்றி பெற வேண்டுமானால் ஏற்கெனவே நீங்கள் வெற்றி பெற்றுவிட்ட மாதிரி மற்றவர்களுக்குத் தெரிய வேண்டும்.

-மாவீரன் நெப்போலியன் 
உண்மைத்  தத்துவம் என்பது விதைகள், ஆர்வம் என்பது மழை நீர், அடக்கம் என்பது கலப்பை.

-புத்தர் 
உழைப்புக்கு ஒரு நாள் போதும், உல்லாசத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் போதும், ஆனால் நட்புக்கோ ஒரு ஆயுள் போதாது.

-ரால்ப் வால்டோ எமெர்சன் 
சிந்தனையிலே பிறந்து செயல்படத் துணிந்த ஒரு கருத்து தவறாது வெற்றி தரும்.

-தமிழ்வாணன்